Premi nacional del Ministeri d'Educació i Ciència a la modalitat de millora de l'èxit educatiu

AAFB Reutilització de llibres
Escola

Reutilització de llibres

FONS DE LLIBRES “SON SERRA”
1. EN QUÈ ES BASA AQUEST PROJECTE? És un projecte per crear un fons de llibres i material didàctic, propietat de l’escola, per aprofitar i reutilitzar els llibres de text, mentre sigui posible fer-ne ús i accedir a un material didàctic més ric i flexible per tal d’assumir els reptes de l’educació per competències que proposa la LOE. Tots els exemplars dels llibres comprats pel programa de reutilització són propietat del centre i formen part del “fons de llibres i material (...)